Κριτήρια αναζήτησης: 1η Υ.Πε. Αττικής
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1η Υ.Πε. Αττικής Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: INVESTIGATION OF CLINICAL STUDIES RELATING TO CARDIOVASCULAR DISEASES IN PUBLIC HOSPITALS OF THE 1st HEALTHCARE REGION OF ATTICA [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-09-2021 [2021-09-18] Συγγραφέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των κλινικών μελετών που αφορούν καρδιαγγειακές παθήσεις και διεξάγονταν στα δημόσια νοσοκομεία της 1ης Υ.Πε. Αττικής κατά το έτος 2020, καθώς και η διερεύνηση συσχετίσεων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους λειτουργικούς, οικονομικούς δείκτες και τους δείκτες απόδοσης των παραπάνω νοσοκομείων. Τα δεδομένα για τις κλιν...