Κριτήρια αναζήτησης: - Relationship Models
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: - Relationship Models Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: "Relations and Communication Models of Doctors-Patients, Measuring Perceptions-Beliefs Human-Patient-Centered Communication" [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-09-2019 [2019-09-15] Συγγραφέας: Κολόκα, Ταρσίτσα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι «σχέσεις ιατρών-ασθενών» επιδρούν με καθοριστικό τρόπο στην φροντίδα-παροχή και ποιότητα υπηρεσιών Υγείας. Η «θεραπευτική σχέση» που απορρέει από την επαφή των εμπλεκόμενων ξεκινά με την αντίληψη-πεποίθηση του ανθρώπου ότι ελλείπεται υγείας. Αναπόσπαστο τμήμα των διαδράσεων της «σχέσης» αποτελεί η «επικοινωνία» μεταξύ ιατρών και ασθενών καθώς ασκεί ποικίλες επιρροές σε αυτή,...