Κριτήρια αναζήτησης: -Δύσκολη κληρονομιά -Μουσειακή Διαχείριση -Συλλογική μνήμη -Συμφιλίωση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: -Δύσκολη κληρονομιά -Μουσειακή Διαχείριση -Συλλογική μνήμη -Συμφιλίωση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: « Museums and to social reconciliation. New approaches to the role of museums as conveyors of social peace» [Αγγλική] Ημερομηνία: 09-2020 [2020-09] Συγγραφέας: Τζιλιβάκης, Γιάννης Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της «Δύσκολης Κληρονομιάς» και τις «άβολες αλήθειες», που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο ρόλος των φορέων, των διαδικασιών, και των στόχων, καθώς η κληρονομιά μετουσιώνεται από ιδέα σε συλλογική μνήμη. Πώς αυτή η εκδοχή της επίσημης κληρονομιάς εργαλειοποιείται για να χρησιμοποιηθεί ως φορέας νομιμοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό ανα...