Κριτήρια αναζήτησης: ,Fermat, Kummer
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ,Fermat, Kummer Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Algebraics Number Fields and Fermat’s equation [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: Φατούρου, Σταματία Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Ένα μαθηματικό πρόβλημα που απασχόλησε για περίπου τρεις αιώνες την μαθηματική κοινότητα, ήταν το τελευταίο θεώρημα του Fermat. H εξίσωση x^n+y^n=z^n για n≥3 δεν έχει ακέραιες λύσεις. Ο ίδιος ο Fermat υποστήριξε ότι είχε βρει την απόδειξη αλλά δεν είχε χώρο στις σημειώσεις του για να την γράψει. Δυστυχώς πέθανε πολύ νέος και έτσι το πρόβλημα έμεινε άλυτο. Πολλοί σπουδαίοι μαθηματικοί στην διάρκ...