Κριτήρια αναζήτησης: , Electronic World of Mouth Communication
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , Electronic World of Mouth Communication Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Use of Social Media in Promoting European Countries Destination Image [Αγγλική] Ημερομηνία: 09-09-2018 [2018-09-09] Συγγραφέας: Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): In literature there is a growing tendency about the research of the impact of Social Media on promotion of goods and services. As social media used widely as marketing promotional tools and contribute globally to the promotion of tourism services, it is imperative to research their performance and activity as means of promoting countries' Destination Image. Destination Management Organizations (DM...