Κριτήρια αναζήτησης: , έμφυλα στερεότυπα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , έμφυλα στερεότυπα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: “Social and gendered dimensions of studying in Business Schools: The Case of Navy EPAL of Chios” [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΚΟΥΝΟΥΠΑ, ΕΛΛΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Διερευνώνται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά μαθητών/τριών καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εκπαιδευτική-επαγγελματική επιλογή. Επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος με ερωτηματολόγιο. Με Excel αναλύθηκαν τα δεδομένα. Με περιγραφική ανάλυση περιεχομένου καταδείχθηκε ότι και στη συγκεκριμένη Ομάδα Προσανατολισμού φοιτούν κυρίως μαθητές των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Οι μαθητές επιλ...