Κριτήρια αναζήτησης: , ΜΒΙ
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , ΜΒΙ Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The burnout syndrome in employees in Greek banks [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: Ταγκάλου-Ψιλογιαννοπούλου, Μαρία-Ρεβέκκα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η εργασιακή εξουθένωση είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που σχετίζεται με τις δυσκολίες και τις εμπόδια που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Αναπόφευκτα, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μια ποικιλία άρθρων και σχετικών μελετών έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το πρόβλημα. Με αυτό εννοούμε το άγχος που υπάρχει για μεγάλα χρονικά διαστήματα συνοδευόμενο από έλλειψη ενθουσιασμού, ενέργειας και αυτοπεποίθηση...