Κριτήρια αναζήτησης: ,Αυτόνομη Επιθεώρηση μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Δημόσια υπηρεσία
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ,Αυτόνομη Επιθεώρηση μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Δημόσια υπηρεσία Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 3-2005 [2005] Συγγραφέας: Κίμων Γ. Αλεξίου Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): H Ποιότητα στους Οργανισµούς που ανήκουν στο ∆ηµόσιο Τοµέα βρίσκεται σε αµφισβήτηση από το κοινωνικό σύνολο. Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν σύγχρονοι τρόποι για την εδραίωση της Ποιότητας και τη βελτίωση της. Η «Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος» (ΕΜΝΕ) που είναι µια µικρή και σχετικά αυτόνοµη υπηρεσία του ∆ηµοσίου, προσφέρεται για µια πιλοτική εφαρµογή. Το Πρότυπο ISO 9001:2000 είναι κατά...