Κριτήρια αναζήτησης: +Babbel
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: +Babbel Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: “Using Language Learning Mobile Applications as a means of helping Greek immigrants in Sweden to integrate in their host country – A comparative study regarding the effectiveness” [Αγγλική] Ημερομηνία: 04-09-2021 [2021-09-04] Συγγραφέας: Ψυχογιός, Αθανάσιος Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM) Περίληψη (Abstract): The aim of this study is firstly to present the variety of language problems that Greek adult immigrants face while they first arrive in Sweden and highlight how they can be solved. Namely, it focuses on the constraints of the host language to different aspects of their everyday lives and it tries to shed light on the reasons why formal schooling is not feasible or eligible during their very first...