Κριτήρια αναζήτησης: *socialmedia *visualcommunication *e-commerce
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: *socialmedia *visualcommunication *e-commerce Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Research about the promotion of visual communication through famous social media platforms [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η μελέτη αυτή ερευνά την προώθηση περιεχομένου οπτικής επικοινωνίας μέσα από δημοφιλής πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά αναλύονται τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστορία και τα χαρακτηριστικά τους και εξετάζεται η χρήση τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός χρήστη όταν εκτίθεται σε περιεχόμενο οπτικής επικοινωνίας. Τέλος εξε...