Κριτήρια αναζήτησης: (EE) 2019/770
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (EE) 2019/770 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Aspects concerning the regulation of Digital Goods and Services by the EU Legal Framework. [Αγγλική] Ημερομηνία: 7-5-2023 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΡΑΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η ανάλυση ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των οδηγιών 2019/770/ΕΕ που αφορά στη ρύθμιση συναλλαγών με αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή και ψηφιακών υπηρεσιών και 2019/771/ΕΕ, που αφορά στη ρύθμιση συγκεκριμένων πτυχών της σύμβασης πώλησης. Αναλύεται η ιδιαιτερότητα των ψηφιακών αγαθών, ως γενεσιουργός παράγοντας για τη δημιουργία ...
Ημερομηνία: 21-09-2021 [2021-09-21] Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Το λογισμικό παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες και είναι σημαντική η τακτική ενημέρωσή του, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και να μην εκτίθεται ο καταναλωτής σε κινδύνους που σχετίζονται με το μη ασφαλές λογισμικό. Μια ενημέρωση μπορεί, είτε να βελτιώνει το επίπεδο ασφαλείας του λογισμικού, είτε να επιλύει κάποιο σφάλμα του λογισμικού, είτε να παρέχει πρόσθετ...