Κριτήρια αναζήτησης: (διδακτικές / μαθησιακές) δραστηριότητες και (teaching / learning) activities
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (διδακτικές / μαθησιακές) δραστηριότητες και (teaching / learning) activities Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Effective management of the Greek EFL primary classroom. Teacher perceptions of the role of different types of activities. [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: Κοϊτώρου, Ακριβή Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): Abstract Classroom management is an issue of major importance since efficient teaching can take place in an appropriate context promoting positive educational outcomes. The aim of this dissertation is to investigate primary education EFL teachers’ perceptions about the issue of classroom management and more particularly the effect that different activities have on classroom management. A mixed me...