Κριτήρια αναζήτησης: (Πολιτιστικός) Ηγέτης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (Πολιτιστικός) Ηγέτης Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The decisive role and dynamics of the Cultural Leader for successful Strategic Management and for ensuring sustainability in modern Cultural Organisations: a study of Cultural Leadership cases in Europe and the United States of America. [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-09-2018 [2018-09-23] Συγγραφέας: Ροζάκης, Δημήτριος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία αυτή επιχειρείται η θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του ρόλου και της δυναμικής ενός Ηγέτη Πολιτισμού για την αποτελεσματική Στρατηγική Διαχείριση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Οργανισμού Πολιτισμού, στον οποίο ανήκει και τον οποίο έχει ταχθεί να υπηρετήσει. Συνεπώς, στο θεωρητικό μέρος διερευνώνται στα αντίστοιχα κεφάλαια η Στρατηγική Διαχείριση Πολιτισμού και η Πολιτιστι...