Κριτήρια αναζήτησης: (Επανα)Σχεδιασμός Ποιότητας
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (Επανα)Σχεδιασμός Ποιότητας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: A Decision-Making Methodological Framework for the Evaluation and Redesign of Quality in Production and Service Sectors [Αγγλική] Ημερομηνία: 2016 [2016] Συγγραφέας: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο υποστήριξης και λήψης αποφάσεων για το βέλτιστο τρόπο αξιολόγησης και επανασχεδιασμό της ποιότητας φυσικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών με αυτά παραγωγικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Τα πλαίσιο αυτό αποτελεί μία προτεινόμενη μέθοδο, ή αλλιώς...