Κριτήρια αναζήτησης: 'Aτομα τρίτης ηλικίας
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 'Aτομα τρίτης ηλικίας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The improvement in the quality of life of the elderly people through training in new technologies [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2017 [2017-09-24] Συγγραφέας: Αθανασοπούλου, Γεωργία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Στην εποχή μας -εποχή της παγκοσμιοποίησης- παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, όπως στην εργασία, στην ψυχαγωγία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην υγεία και γενικά σε κάθε φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που διαφέρουν από τα παραδοσιακά πρότυπα. Στις νέες αυτές προκλήσεις χρειάζονται δεξιότητες, που απαιτούνται για την αφομοίωση των Τεχνολογιών Πληροφο...