Κριτήρια αναζήτησης: 'Έξυπνη πόλη
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 'Έξυπνη πόλη Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Smart city and Open-Air Museum: Digital application for the promotion of the old city of Chania [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-07-2022 [2022-07-23] Συγγραφέας: Μανουδάκης, Ιπποκράτης Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί η πρόταση υλοποίησης ψηφιακής πολυμεσικής εφαρμογής που θα υποστηρίζει ιστορικές διαδρομές στην παλιά πόλη των Χανίων. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη μιας πόλης ως υπαίθριου μουσείου αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από τις λειτουργίες μίας «έξυπνης πό...