Κριτήρια αναζήτησης: ''αδιάσπαστη" πορεία
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ''αδιάσπαστη" πορεία Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 1821 through history textbooks used in Primary education from 1860-till 1923. [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-07-2019 [2019-07-27] Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Η σχολική ιστοριογραφία στην Ελλάδα, στα μέσα του 19ου και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας των πολιτών του νεοελληνικού κράτους. Κύριοι σκοποί της ήταν η καλλιέργεια της εθνικής υπερηφάνειας και η ηθική προετοιμασία για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας. Η ιστορία της Επανάστασης του 1821 εξυπηρετούσε και τους δύο στόχους. Τα κα...