Κριτήρια αναζήτησης: "Rationalization"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Rationalization" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering: a criminalization story without a happy end. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-07-2021 [2021-07-17] Συγγραφέας: Πουσίου, Αλεξάνδρα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Οι διαδικασίες εγκληματοποίησης μέσα από την οπτική της σύγκρουσης και την κριτική εγκληματολογία συνιστούν παράγοντα για την εξέλιξη του εγκληματικού φαινομένου. Κυρίως αναδείχθηκε η σημασία τους για την ερμηνεία της οικονομικής εγκληματικότητας ως τμήμα των εγκλημάτων των ισχυρών. Εξετάζοντας τη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και την επίδρασή της στην εθνική ν...