Κριτήρια αναζήτησης: "New School"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "New School" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigating Educational Needs of Teachers Secondary Education as part of the challenge for the "New School" of the 21st century [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: Κρυπωτού, Αδαμαντία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική Εργασία μελέτησε τις Επιμορφωτικές Ανάγκες των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πρόκλησης του “Νέου Σχολείου” του 21ου αιώνα με τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας. Έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των εκπαιδευτικών, ο βαθμός ικανοποίησής τους από την προσφερθείσα επιμόρφωση, οι προσδοκίες τους από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, οι απ...