Κριτήρια αναζήτησης: "Crisis" and novel Dimitris Nollas "Δύσκολοι Καιροί"(“Difficult Times”) trilogy (2013, 2015, 2017)
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Crisis" and novel Dimitris Nollas "Δύσκολοι Καιροί"(“Difficult Times”) trilogy (2013, 2015, 2017) Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: "Crisis" in Dimitris Nollas' trilogy: "Δύσκολοι Καιροί" (“Difficult Times”) [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-03-2019 [2019-03-16] Συγγραφέας: Αφεντουλίδου, Άννα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στο «Θεωρητικό Μέρος» της παρούσας εργασίας και στα πλαίσια ενός γενικότερου θεωρητικού προβληματισμού για τη σχέση των κοινωνικοπολιτικών φαινομένων με το πολιτισμικό πεδίο της λογοτεχνίας, εξετάζεται κατά πόσο το φαινόμενο της κοινωνικής και πολιτικής «κρίσης» αντιμετωπίζεται ως θέμα κάποιων λογοτεχνικών έργων ή βρίσκει έκφραση με ορισμένους τρόπους και στο επίπεδο του ύφους των έργων αυτών. Η ε...