Κριτήρια αναζήτησης: "υπονομευτική" συμπεριφορά
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "υπονομευτική" συμπεριφορά Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Examining the impact of power's "disparaging" ("subversive") behaviors on the unit's functionality. [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-08-2019 [2019-08-23] Συγγραφέας: ΑΚΤΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Μία εκπαιδευτική μονάδα της σύγχρονης εποχής καλείται να διαδραματίσει πολλούς και διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους, η αποτελεσματικότητα των οποίων αποτελεί ζητούμενο της εποχής που διανύουμε. Ταυτόχρονα, επειδή η σχολική μονάδα αποτελεί έναν οργανισμό σύνθετο και στον τρόπο που διοικείται και στη διαχείριση των προβλημάτων που απορρέουν από τη λειτουργία της απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις κ...