Κριτήρια αναζήτησης: "δεύτερη" γλώσσα "second" language
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "δεύτερη" γλώσσα "second" language Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Study of bilingualism/multilingualism in the senior high schools of Eordea. How "second" or "first" is the greek language? [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: Κοντογουλίδου, Όλγα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία αποτελεί απόπειρα μελέτης της κατάστασης της διγλωσσίας όπως παρουσιάζεται σε μαθητές των λυκείων της Εορδαίας. Αρχικά μελετήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της διγλωσσίας, αποσαφηνίστηκαν σχετικές με αυτήν έννοιες, παρουσιάστηκαν οι τύποι-μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και περιγράφηκαν, με βάση κλασικά επιστημονικά άρθρα και έρευνες, τα αντικείμενα μελέτης της και τα ζητήματα που σ...