Κριτήρια αναζήτησης: "έξυπνες" συσκευές
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "έξυπνες" συσκευές Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: RESEARCH OF THE DEGREE TO WHICH CONSUMER PURCHASE INTENTION IS INFLUENCED BY THE INTEGRATION OF “GREEN” INNOVATIVE AUXILIARY SERVICES INTO DOMESTIC ELECTRIC APPLIANCES. [Αγγλική] Ημερομηνία: 02-09-2017 [2017-09-02] Συγγραφέας: Ζαχαράκη, Βάια Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Although consumer environmental awareness has increased significantly, consumer decision making is not always in accordance with their environmental concerns. In addition, consumers are becoming even more concerned about their expenditures and are more interested in long-term savings, especially during economic crisis periods. However, while there are many studies on green marketing, limited resea...