Κριτήρια αναζήτησης: "έξη"
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "έξη" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Sports and Local Society: The Case of Martial Arts in the Municipality of Petroupoli [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-2-2023 Συγγραφέας: ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Περίληψη (Abstract): Αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην κοινωνική προέλευση των νέων και της δραστηριοποίησης τους σε αθλήματα Πολεμικών Τεχνών στην περιοχή του Δήμου Πετρούπολης. Στη συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιείται η θεωρία της πρακτικής του Pierre Bourdieu και ιδιαίτερα οι έννοιες έξη (habitus), κεφάλαιο, πεδίο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Amateur runners’ meanings of sports: The case of Patras Health Runners Club [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-03-2020 [2020-03-15] Συγγραφέας: Μαρκόβη, Μαρία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το φαινόμενο του «δρομικού κινήματος» στο πλαίσιο του σωματειακού αθλητισμού, εξετάζοντας την περίπτωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας, μιας κοινότητας δρομέων με πολυετή παρουσία στον χώρο του ελεύθερου τρεξίματος. Παρουσιάζεται ο σκοπός, οι δράσεις και οι ρητορικές του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα, καθώς και οι νοηματοδοτήσεις ...