Κριτήρια αναζήτησης: "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: CONSUMER BEHAVIOUR REGARDING ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) ON AGROFOOD SECTOR PRODUCTS [Αγγλική] Ημερομηνία: 2016 [2016] Συγγραφέας: ΤΖΙΤΖΙΡΑ, ΜΑΤΙΝΙΩ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται διερεύνηση της αντίληψης που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές, σχετικά με τα αγροδιατροφικά προϊόντα με Περιβαλλοντική Δήλωση. Παράλληλα, γίνεται μία σφυγμομέτρηση για το πόσο οι καταναλωτές συμμετέχουν σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις, αποδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία τους. Για την πραγματοποίηση της εργασίας έγινε, αρχικά, βιβλιογραφική ...