Κριτήρια αναζήτησης: "Ο Κήπος των παιδιών"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Ο Κήπος των παιδιών" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: CULTURAL ACTIVITIES AND EDUCATION: "CHILDREN'S ORCHARD", A CASE STUDY. [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2017 [2017-05-14] Συγγραφέας: ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, όροι αλληλένδετοι και πολλές φορές ταυτόσημοι, αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες εκφράσεις του ανθρώπινου πνεύματος. Ο πολιτισμός, από τη μία, στηρίζεται, προάγεται και μεταδίδεται μέσω της εκπαίδευσης, ενώ από την άλλη η ποιότητα της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι σε θεωρητικό επίπεδο να μελετ...