Κριτήρια αναζήτησης: "Ολοκληρωμένη" μάθηση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Ολοκληρωμένη" μάθηση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Videoconferencing in the Distance Education as embodied and "integrated" way of learning. Towards a new theoretical framework of "tele-mathesis". [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Αθανάσιος Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 9/2022. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ευρεία εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, όπως η τηλεδιάσκεψη, οδήγησε τους ερευνητές στον αναστοχασμό παραδοσιακών θεωριών και μοντέλων μάθησης που αφορούν την εξΑΕ, αλλά και στη διατύπωση νέων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ ως ενσώματη και «ολοκληρωμέ...