Κριτήρια αναζήτησης: "Έξυπνα" Τηλέφωνα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Έξυπνα" Τηλέφωνα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Mobile Tourism: Market, Trends and Challenges [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-09-2019 [2019-09-08] Συγγραφέας: Frousiou, Marina Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): These days, smart devices and applications installed in smart appliances are used widely by people. Their extensive consumption has led to the requirement of investigating means that can be simply used through smartphones or tablets to make life less complicated. There is a variety of applications, such as travel, gaming, social, etc. That’s the reason why mobile devices consist an essential fact...