Κριτήρια αναζήτησης: 4* & 5* Hotels
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 4* & 5* Hotels Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The role of Official Tourism Organizations in advertising and promotion of Greek tourism: Their impact on small hotels (4 * and 5 * hotels) in Athens [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Σαραντή, Βαρβάρα-Ασημίνα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): Ο τουρισμός είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν και επομένως η προβολή και προώθηση τουριστικών προορισμών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κρίνεται ως ενέργεια υψίστης προτεραιότητας, ωθώντας τους τουριστικούς φορείς και τους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στις απαραίτητες συνέργειες. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αναφέρεται στο ρόλο των φορέων τουρισμού στη διαδικασία προβολής ...