Κριτήρια αναζήτησης: 3rd Regional Health Authority Greece
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3rd Regional Health Authority Greece Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Efficiency analysis of the psychiatric clinical departments of the Hospitals of 3rd Regional Health Authority (Macedonia) [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-09-2022 [2022-09-17] Συγγραφέας: Φαρφάρα, Αγάπη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η άνιση γεωγραφικά και πληθυσμιακά ανάπτυξη ψυχιατρικών νοσηλευτικών μονάδων στο πλαίσιο ενός αντίστοιχα άνισα κατανεμημένου ευρύτερου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας επιφέρει αύξηση των νοσηλευθέντων και οξέων περιστατικών στα υφιστάμενα ψυχιατρικά τμήματα των ψυχιατρικών και γενικών νοσοκομείων. Οι επιπτώσεις τις πανδημίας αναμένεται να εντείνουν τη ζήτηση για ψυχιατρική νο...