Κριτήρια αναζήτησης: 3d projection mapping
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3d projection mapping Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: A story through light in Heraklion of Crete [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: Μαθιουδάκη, Ειρήνη Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική έχει στόχο την ανάδειξη μνημείου μέσω του νυχτερινού φωτισμού και μέσω σύγχρονης τεχνικής φωτισμού (3d projection mapping) με αφήγηση επιλεγμένου ιστορικού γεγονότος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο μνημείο, τηρώντας το κανονιστικό πλαίσιο για τον φωτισμό μνημείων , Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής αναλύονται οι αρχές φωτισμού, η όραση και η αντίληψη του περιβάλλοντο...