Κριτήρια αναζήτησης: 3d printing
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3d printing Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Construction of a 3D printer using spare parts from obsolet devices [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-09-2021 [2021-09-18] Συγγραφέας: Κεχαΐδης, Γεώργιος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή (3d printer) από συσκευές οι οποίες έχουν τεθεί σε αχρηστία και προορίζονται είτε για απόρριψη είτε για ανακύκλωση. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται το ιστορικό της ανάπτυξης των τρισδιάστατων εκτυπωτών και το επίπεδο στο οποίο έχουν πλέον φτάσει. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αρχικά η περιγραφή των μερών που αποτελείτ...