Κριτήρια αναζήτησης: 3d Print
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3d Print Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Development of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) which logs weather variables [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης ενός Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) με δυνατότητες καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων καθώς και οπτικής απεικόνισης του καιρού καθ’ ύψος. Αρχικά γίνεται ανάλυση των μετεωρολογικών φαινομένων, ο τρόπος που επηρεάζουν την αερόπλοιά καθώς και ο τρόπος καταγραφή τους. Στην συνέχεια γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων καθώς και π...