Κριτήρια αναζήτησης: 3PL, Third Party Logistics
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3PL, Third Party Logistics Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Logistics and warehouse management in the developing economic environment. A case study for the German Company Rehau ΜΟΝ LTD -member of group Rehau AG & Co- as the economic organization in Greece since 1993. [Αγγλική] Ημερομηνία: 09-09-2018 [2018-09-09] Συγγραφέας: KARAINDROU, AIKATERINI Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): The rapid development of technology has rendered Logistics and Warehouse Management systems useful as tools that exert a considerable influence on the fundamental financial sizes of enterprises. Technology has radically changed the role of the Warehouse and has rendered it a Center for the Supervision and Control of production and transportation of goods. Through the WMS, supplies can now be accu...