Κριτήρια αναζήτησης: 3D reinforcement
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D reinforcement Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigation of additive manufacture (3D printing) penetration for building construction [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ανάστασιος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης της τεχνολογίας εκτύπωσης τριών διαστάσεων γνωστή ως 3DCP- 3 Dimension Concrete Printing ή AM - Additive Manufacturing μέσω βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας. Αναδεικνύονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις διαστάσεις της κατασκευής μέσω των χαρακτηριστικών που έχουν. Ακόμη αναλύονται τα τεχνι...