Κριτήρια αναζήτησης: 3D data
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D data Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Web platform for the management and visualization of 2D and 3D geographical information [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: Μαγκαφώση, Αντωνία Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η ενσωμάτωση διαφόρων τύπων δεδομένων από διαφορετικούς πόρους σε μια μοναδική διαδικτυακή πλατφόρμα. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τριδιάστατα δεδομένα αλλά και διδιάστατα δεδομένα. Καθώς τα δεδομένα θα είναι γεωχωρικά, η πλατφόρμα μπορεί να αναφέρεται ως πλατφόρμα WebGIS. Θα είναι ένα προϊόν μεταξύ γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και διαδικτυα...