Κριτήρια αναζήτησης: 3D Graphics
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D Graphics Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Reinforcement Learning in Strategy Games: Development of a Chess-like Game [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μια προσπάθεια δημιουργικού συνδυασμού ενός συνόλου τεχνικών και τεχνολογιών, με σκοπό την υλοποίηση ενός σύγχρονου και ελκυστικού παιχνιδιού στρατηγικής, το οποίο υιοθετεί στοιχεία από τα «RL Game» και «RL Graph Game». Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία προηγούμενων εργασιών, επιχειρήθηκε η υλοποίηση του παιχνιδιού με χρ...