Κριτήρια αναζήτησης: 390ΠΚ
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 390ΠΚ Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The evolution of criminal law on the offense of infidelity in the light of Critical Criminology [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-07-2022 [2022-07-16] Συγγραφέας: ΕΞΑΡΧΟΥ, ΕΛΕΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εστιάζει στο έγκλημα της απιστίας του άρθρου 390 του νέου Ποινικού Κώδικα το οποίο κατατάσσεται στα αδικήματα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας για την στοιχειοθέτηση του οποίου απαιτείται η απόδειξη περιουσιακής βλάβης. Ειδικότερα θα αναλυθούν: α) Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδι...