Κριτήρια αναζήτησης: 3869/2010
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3869/2010 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Law 3869/2010 (Katseli Law) as the reason for the increase of NPLs in Greece [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-07-2021 [2021-07-20] Συγγραφέας: Villantzakis, Nikolaos Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα για την περίοδο 2010 – 2020. Στόχος της είναι να διαπιστώσει συγκεκριμένα εάν ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 στα Δικαστήρια συσχετίζεται με τη μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, σε σύγκριση πάντα με τους ήδη μακροοικονομικούς παράγοντες που εξετάζει η υπάρχουσα βιβλιογραφία, δηλαδή ...