Κριτήρια αναζήτησης: 360 degree physician performance assessment method
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 360 degree physician performance assessment method Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigation of the outlook and perception of the Greek National Health System’s medical doctors on their performance assessment [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-09-2017 [2017-09-16] Συγγραφέας: ΜΠΑΜΠΑΓΕΩΡΓΑΚΑΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Η αξιολόγηση της απόδοσης των ιατρών είναι μία βασική διαδικασία για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός συστήματος υγείας. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους που θα εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και θα περιλαμβάνουν κριτήρια βασισμένα στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος υγείας. Η αξιολόγηση των ιατρών πρέπει να περιλαμβάνει την αξ...