Κριτήρια αναζήτησης: 3-points-estimation
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3-points-estimation Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Design and implementation of a web application for diagrammatic support of project management processes [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: Patentalakis, Ilias Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Το ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα, τις αυξημένες απαιτήσεις σε ποιότητα, χρόνο παράδοσης και κόστος ενός έργου, απαιτούν από τη διαχείριση έργου, να εκτιμά και να υπολογίζει με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσης ενός έργου, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Για να γίνει αυτό...