Κριτήρια αναζήτησης: 3 ΑΛΦΑ
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3 ΑΛΦΑ Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 11-09-2021 [2021-09-11] Συγγραφέας: ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Στη παρούσα εργασία θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε δύο μεγάλες εταιρείες από το χώρο της διατροφής και συγκεκριμένα την 3Α και την Agrino. Θα παρουσιαστεί η ιστορία των δύο εταιρειών, η ανάπτυξη της θεωρίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων τους και το περιεχόμενό τους καθώς και η συγκριτική ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών δεικτών μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Σκοπός είν...