Κριτήρια αναζήτησης: 3ος Νόμος του Νεύτωνα - 3rd Law of Newton
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3ος Νόμος του Νεύτωνα - 3rd Law of Newton Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Alternative Ideas of students of Junior High School and Senior High School with regard to the 3rd Law of Newton [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2017 [2017-09-30] Συγγραφέας: ΠΑΝΤΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανίχνευση και η ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών σχετικά με τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα. Θα γίνει γνωριμία με ιδιαίτερα ανθεκτικές και συχνά ανυποχώρητες παρανοήσεις και «διαισθητικές» αντιλήψεις και θα επιχειρηθεί η κατανόηση των αιτιών και μηχανισμών δημιουργίας τους. Θα παρατηρήσουμε τις αλλαγές που ενδεχομένως σημειώνονται στις απόψεις ...