Κριτήρια αναζήτησης: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Efficiency analysis of the psychiatric clinical departments of the Hospitals of 3rd Regional Health Authority (Macedonia) [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-09-2022 [2022-09-17] Συγγραφέας: Φαρφάρα, Αγάπη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η άνιση γεωγραφικά και πληθυσμιακά ανάπτυξη ψυχιατρικών νοσηλευτικών μονάδων στο πλαίσιο ενός αντίστοιχα άνισα κατανεμημένου ευρύτερου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας επιφέρει αύξηση των νοσηλευθέντων και οξέων περιστατικών στα υφιστάμενα ψυχιατρικά τμήματα των ψυχιατρικών και γενικών νοσοκομείων. Οι επιπτώσεις τις πανδημίας αναμένεται να εντείνουν τη ζήτηση για ψυχιατρική νο...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Assessment of the operational and economic efficiency of the Hospitals of 3rd Health Region Macedonia [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΜΑΥΡΕΑ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την αξιολόγηση της τεχνικής αποδοτικότητας των δημόσιων νοσοκομείων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και συγκεκριμένα αυτών που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, κατά το χρονικό διάστημα 2012-2015. Εξετάζονται δώδεκα από σύνολο δεκαπέντε νοσοκομείων της ΔΥΠΕ χρησιμοποιώντας τη μη παραμετρική μέθοδο (Data Envelopment Analysis, DEA), που σ...