Κριτήρια αναζήτησης: 3η ΥΠΕ
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3η ΥΠΕ Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: "Financial analysis of five public hospitals of the 3rd Health District for the period 2017-2019" [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-09-2021 [2021-09-18] Συγγραφέας: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσω του εργαλείου των αριθμοδεικτών πέντε δημοσίων νοσοκομείων, τα οποία ανήκουν στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας για την περίοδο 2017 -2019. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση μας ήταν ότι μεταξύ των εξεταζόμενων νοσοκομείων στην καλύτερη θέση στην πλειονότητα των αριθμοδεικτών ...