Κριτήρια αναζήτησης: 2D/2D photocatalyst
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2D/2D photocatalyst Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Development of 2D g-C3N4/MoS2 Photocatalysts for NOx Removal [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2017 [2017-09-30] Συγγραφέας: Δέλκος, Αθανάσιος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ) Περίληψη (Abstract): Τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον μας απασχολούν όσο κανένα άλλο στην εποχή μας. Η τεχνολογική εξέλιξη, η αύξηση του πληθυσμού της γης παράλληλα με την αύξηση των αναπτυσσόμενων χωρών έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση και χρήση καυσίμων υλών, κάτι που συντελεί στην επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος και ειδικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Η ρύπανση του αέρα πχ από οξείδια είναι αντιμετωπίσιμη με ...