Κριτήρια αναζήτησης: 2287/2015
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2287/2015 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Economic Freedoms and Protection of Fundamental Rights in Greece. Correlation between the two concepts at a theoretical and practical level. [Αγγλική] Ημερομηνία: 05-2019 [2019-05] Συγγραφέας: ΑΡΑΠΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η νομική παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών ελευθεριών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα , η συσχέτιση των δύο αυτών εννοιών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και η παρουσίαση των αντιστοίχων εννοιών όπως ισχύουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ένωσης με αναφορά σε περιπτωσιολογία η οποία υπεισέρχεται και στη περίοδο της κρίσης. ...