Κριτήρια αναζήτησης: 21st century skills gap
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21st century skills gap Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων : Πως τα δημόσια Ελληνικά Επαγγελματικά Λύκεια υιοθέτησαν και εφάρμοσαν το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων στους μαθητές τους. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-05-2020 [2020-05-17] Συγγραφέας: Dougia, Elena Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): According to Gibb (2002), entrepreneurial education is the response in this global, changeable and complicated world we live in, which requires from workforce and businesses to be armed with entrepreneurial capabilities. This changeable world reflected to us since crisis hit Greece, where high unemployment rate with slow economic growth appeared. It is also important to report that young people we...