Κριτήρια αναζήτησης: 21st century
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21st century Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Contemporary trends in the use of light in visual arts. A dialogue between art and technology. [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Περίληψη (Abstract): Η εργασία αφορά την ανάλυση και κριτική προσέγγιση έργων σύγχρονων καλλιτεχνών οι οποίοι χρησιμοποιούν το φως ως κύριο μέσον έκφρασης. Γίνεται προσπάθεια καθορισμού του πλαισίου των διαφόρων τάσεων στη χρήση του φωτός σε σχέση με τις αισθητικές επιλογές των δημιουργών καθώς και με τον ρόλο των τεχνολογικών εφαρμογών. Πως η σύγχρονη τεχνολογία, που αφορά τον φωτισμό, επηρεάζει ή και καθορίζει το α...