Κριτήρια αναζήτησης: 20A N.4251/2014
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 20A N.4251/2014 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: RESIDENCY PERMITS TO THIRD-COUNTRY NATIONALS FOR INVESTMENT ACTIVITY AND PURCHASE OF REAL ESTATE PROPERTY [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-05-2021 [2021-05-15] Συγγραφέας: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τους τρόπους χορήγησης της άδειας διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών μέσω της επενδυτικής δραστηριότητας που μπορούν να αναπτύξουν στην Ελλάδα, εστιάζοντας κυρίως στην αγορά ακινήτου εντός της Ελληνικής Επικράτειας, γνωστή και ως πρόγραμμα “golden visa”. Αρχικά αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζονται...